Resten av landet åpner opp. Porsgrunn fortsetter med strengere regler

foto