Mange sliter etter vaksinering: – Vi kan ikke utelukke at det er en sammenheng