49-åringen er domfelt 26 ganger tidligere. Nå er tallet 27