Nesten 40.000 nye søknader om dagpenger til Nav i løpet av helgen