Egg og brostein mot rådhuset: Utelukker ikke at det skyldes økt eiendomsskatt