Flere ønsker å trekke seg fra valglista til Høyre etter intern uenighet

foto