Fotgjengere har innviet Lilleelvkrysset for lengst

foto