Døde brått i helgen: Birger bygde opp en viktig arbeidsplass i bygda

foto