Sjekk søkerlista: Disse vil ha toppjobben i kommunen