Kvar dag klokka 08.00 jobber Gunhild litt for Meteorologisk institutt

foto