Har fått varsel: 45 selskap i Telemark kan bli tvangsoppløst