Seks gressbranner i Telemark: – Det er så tørt enkelte steder at det ikke er mer enn en sneip som skal til

foto