Det var 13 kvinner i firmaet. Nå driver Izdihar det alene.