Utbrudd på sykehjemmet: Flere ansatte og pasienter smittet