Har søkt om 310.000 fra kommunen - bostyrer mener han ikke er skikket til å drive firma

foto