I denne kommunen vil skoleelevene følge med når formannskapet vedtar budsjettet