Det er fremdeles uklart om det blir lys i tårnet på Vealøs

foto