Arbeidsledigheten går ned – ikke vært så få ledige siden 2008