Kravene strømmer på etter kommunens tomtefadese

foto