- Vi har ansvar for å være industrifylket Telemark

foto