14-åring laget mat – førte til full brannutrykning