foto
Erik Bye Kåsene har byttet skole – og Snapchatprofil – etter flere års mobbing. Foto: Caroline TarAngen

Erik (14) måtte bytte skole etter flere år med digital mobbing. Nå har han en klar beskjed til voksne nettroll