Vegtrafikksentralen advarer mot glatte veier på Østlandet