Smitteutbruddet: Tilfellene fortsetter å komme inn