Kommunen har mange ledige vaksiner - denne gruppen kan bestille nå

foto