Advarer om batteri-brann: Kan fylle et lite rom med giftige gasser på ett minutt