Frigir navnet på de omkomne etter kanoulykken i går