– Riset datteren med bjørkeris fra hun var halvannet år gammel