Rådmannen fekk stjerne i boka for budsjettet

foto