Avdekket dårlig barnesikring ved mottaket: – Godt i rute med å utbedre