Telemarksbenken kjemper for strålesenter til Skien

foto