Bygningsbrann: Sperret av stort område etter kraftig røyk

foto