Alle tre siktede fengsles etter knivstikking i Skien

foto