Rykket ut til mulig bygningsbrann - viste seg å være noe helt annet