Produksjonen er flagget ut. Resten flytter over fjorden