Har tatt inn det populære varen og nå er prisen dumpet: – Enorm etterspørsel