Bård Tufte Johansen tok ut 5,1 millioner i utbytte