– Eg vil tru ei årsløn vil ligge på om lag 600.000 kroner