Lange fastlegekøer: – Det er en fastlåst situasjon