Krisemøte: Her prøver Hedda å redde milliardprosjektet