Derfor settes farten ned til 30 km/t på E18 søndag

foto