Vil gi bedrifter strømstøtte og skjerme barn og unge