Travle ansatte måtte betale parkeringsbøtene selv. Nå kommer kommunen med en løsning

foto