– Vi er kjempepositive til at Statens vegvesen er ute og kontrollerer, selv om det er klart at det er ubehagelig å få avvik og bli sett i kortene, sier daglig leder ved Bertel O. Steen i Skien, Paul Bergh.

For under et uanmeldt tilsyn gjennomført av Statens vegvesen tok de en gjennomgang av en bil verkstedet til Bertel O. Steen hadde hatt inne for en EU-kontroll.

Der viste det seg at alt ikke var gjort riktig.

– Det kom frem under stikkprøven på kjøretøyet at deres kontrollør ikke hadde gjennomført flere av punktene som står i instruksen, skriver Statens vegvesen i sitt vedtak.

Den samme ansatte har tidligere også fått refs etter at han ble inspisert i 2022.

Mangler

Den gangen ble den ansatte ved Bertel O. Steen direkte kontaktet, og saken ble avsluttet etter lovnader om bedring.

– Vi fikk et tilsvar der det fremgikk at han tok dette på største alvor, og at han hadde hatt en gjennomgang av prosedyren for gjennomføring av EU-kontroll, og at han skulle etterstrebe dette, skriver vegvesenet.

Som følge av det siste tilsynet tok Bertel O. Steen Telemark umiddelbart affære.

I sitt svar til Statens vegvesen skriver de at de har tatt en gjennomgang av hele saken med den ansatte.

– Kontrolløren har blitt fratatt retten til å utføre EU-kontroll, han må på fullstendig grunnopplæring for å igjen kunne utføre EU-kontroller, heter det i Bertel O. Steens tilsvar.

Samtidig har de tatt en gjennom gang av alle prosedyrene med alle kontrollørene, og de inngikk også en avtale med et eksternt firma om å ta stikkprøver to ganger i uka i to måneder.

Avsluttet

Bergh påpeker at det ikke var noe feil med bilen Statens vegvesen undersøkte, men at selve EU-kontrollen var mangelfull.

– Vi er særdeles positive til at Statens vegvesen kommer på tilsyn, og det er en viktig jobb de gjør for å holde bransjen seriøs, sier den daglige lederen.

Samtidig sier han det ikke alltid er like enkelt å holde seg oppdatert i regelverket, og at noen av reglene åpner for tolkning.

– I denne saken er det en endring av kontrollforskriften som vi ikke har fanget opp grundig nok, sier han og legger til:

– Slike kontroller skjerper oss, og andre i bransjen. Samtidig er det et rigid regelverk som kan være tidkrevende å følge opp og være med på. Men vi har tatt saken på alvor, og har forbedret våre rutiner og internkontrollen vår, sier han.

Han forteller at stikkprøvene det eksterne selskapet har gjennomført er sendt inn sentralt til Bertel O. Steen, og at vegvesenet gjerne må søke innsyn i dem.

– Statens vegvesen skulle gjerne brukt enda mer ressurser på denne type arbeid. Vi ønsker en seriøs bransje, sier han.