Lange køer etter ulykke mellom buss og bil: – Glatt!