Full forvirring rundt skiltmysterium: Hva er egentlig fartsgrensa her?

foto