Nav har utbetalt 23 millioner til offer i trygdeskandalen