Etter nyttår blir disse bilene dyrere. Nå jobber forhandlerne mot klokka

foto