Tar koronagrep: Studentene får ikke ha private fester på universitetets eiendom

foto