Mange prester er redde for å gå på dette besøket

foto